mrt 152018
 

Jesse: “Oma, wat eet jij vanavond?”
Oma: “Vis met puree en worteltjes.”
Jesse: “Bah, wat vies, ik lust geen vis.”
Oma: “Maar je lust wel vissticks?”
Jesse: “Ja Oma, maar die zijn van kip gemaakt.”
Oma compleet sprakeloos.