mrt 152018
 
Jesse: “Oma, wat eet jij vanavond?” Oma: “Vis met puree en worteltjes.” Jesse: “Bah, wat vies, ik lust geen vis.” Oma: “Maar je lust wel vissticks?” Jesse: “Ja Oma, maar die zijn van kip gemaakt.” Oma compleet sprakeloos.